Varför ska jag välja dig?

Vidstiges Vård & Rådgivning är en trygg, flexibel och framförallt personlig bemanningsservice inom vård och hälsa med mer än 32 års yrkeserfarenhet från min första arbete som vårdare på ett gruppboende 1988, till mina 10 år som legitimerad sjuksköterska och barnmorska. Jag kan serva ditt behov av både längre och korta vikariat inom en rad olika omvårdnadsfält och är van vid att sätta mig in i olika arbetsplatser rutiner. Jag är hemmahörande i Motala, men rör mig bekvämt över hela landet för uppdrag. Jag värdesätter ett vetenskapligt synsätt inom omvårdnad och försöker givetvis hålla mig ajour med de senaste rönen inom det jag ska arbeta med.

Vad har du för erfarenheter och meriter?

Jag är legitimerad sjuksköterska och barnmorska och läser även en mastersexamen i sexologi (klar 2021). Jag har arbetat inom både öppenvård (ÖV) och heldygnsvård (HDV) och även med volontärarbete i Kenya inom mödravård (se mer här om mitt volontärarbete). 

Bemanningsuppdrag
 • Barnmorska på BB i Malmö
 • Mödravård och ungdomsmottagning i Vimmerby.
 • Sjuksköterska inom hemsjukvården i Motala kommun
 • Ortopeden i Helsingborg
 • Neurologen i Lund
 • Barnkirurgen i Lund
 • Stroke/neuro i Helsingborg
 • Medicin avd 2 och 4 i Malmö
 • Medicin avd 8 i Lund
 • Ortopeden avd 1 i Malmö
 • Gynekologisk avdelning i Lund och Malmö
Några tidigare anställningar 
 • Barnmorska – Kvinnokliniken Linköping/Motala kvinnohälsan/BB/förlossning 2013  
 • Sjuksköterska – Rättspsykiatriska regionkliniken, avd 23-24, Vadstena 2011
 • Sjuksköterska – BUP, avd 40 Linköping 2010
 • Sjuksköterska – Medicinsk Specialistklinik avd 14, Lasarettet i Motala 2010 
 • Undersköterska- Trygghetsboende Motala Kommun 2006
 • Personlig Assistent, Motala Kommun 1997
 • Undersköterska, Borgholm 1993
 • Undersköterska, röntgen, Kalmar 1991

Vem kan anlita mig för ett uppdrag?

Alla i behov av en sjuksköterska som har lång och bred yrkeserfarenhet. Jag vänder mig framförallt till bemanningsbolag, sjukvården, föreningar, företag, skolor/utbildningscentrum och privatpersoner. Jag har ett brett nätverk av bemanningsföretag som jag samarbetar med och tar uppdrag över hela landet.

Var är du verksam?

Jag tar uppdrag över stort sett hela landet i mån av möjligheter och behov.

Kan jag som privatperson anlita dig utan remiss?

Javisst, jag tar även vårduppdrag hemma hos privatpersoner. Kontakta mig för mer information om detta.

Sjuksköterska